با سرویس احراز هویت و امضای دیجیتال فراشناسا
یک فضای امن برای مشتریان خود ایجاد کنید

جهت مشاوره تخصصی و دریافت سرویس فراشناسا، فرم را پر کنید
  با سرویس احراز هویت و امضای دیجیتال فراشناسا
  یک فضای امن برای مشتریان خود ایجاد کنید

  تعداد احراز هویت انجام شده توسط فراشناسا تا امروز

  1000 +
  احزار هویت بیومتریک

  برخی از مشتریان

  بانک اقتصاد نوین
  سوپر اپلیکیشن اسنپ
  بانک مهر ایران
  کارگزاری بانک ملت
  اپلکیشن آی کاپ
  قوه قضائیه
  اپلیکیشن سیگنال
  کارگزاری آگاه
  بانک رسالت
  سازمان بورس و اوراق بهادار
  اپلیکیشن بله
  کارگزاری مفید

  برخی از مشتریان

  بانک اقتصاد نوین
  بانک مهر ایران
  اپلکیشن آی کاپ
  قوه قضائیه
  اپلیکیشن سیگنال
  بانک رسالت
  سازمان بورس و اوراق بهادار
  اپلیکیشن بله
  کارگزاری بانک ملت
  کارگزاری آگاه
  کارگزاری مفید

  تعداد احراز هویت انجام شده تا امروز

  0 +
  احزار هویت بیومتریک
  سبد خرید