احراز هویت مشتری (KYC)

kyc چیست و احراز هویت kyc چگونه است؟

kyc مخفف چیست ؟ KYC مخفف کلمه (know your customer) به معنای مشتری خود را بشناسید است. در واقع، به فرایندی که موسسات یا سازمان‌ها بر اساس آن مشتریان خود را شناسایی و تایید هویت می‌کنند، KYC می‌گویند. تاریخچه ظهور سیستم احراز هویت KYC تاریخچ ...