احراز هویت مشتری (KYC)

kyc چیست و احراز هویت kyc چگونه است؟

kyc مخفف چیست ؟ KYC مخفف کلمه (know your customer) به معنای مشتری خود را بشناسید است. در واقع، به فرایندی که موسسات یا سازمان‌ها بر اساس آن مشتریان خود را شناسایی و تایید هویت می‌کنند، KYC می‌گویند. تاریخچه ظهور سیستم احراز هویت KYC تاریخچ ...

شناسایی تایید و احراز هویت

شناسایی، تایید و احراز هویت هر کدام چه معنایی دارند؟

دستکاری و نفوذ به اطلاعات، دستور به پیروی از قوانین‌ و استانداردهای طولانی و خسته کننده، همچنین سرقت هویت از جمله مسائلی هستند که بر اعتماد سازمان‌ها و افراد در فضای آنلاین سایه افکنده است. تلاش در راستای رفع این مسائل از اهمیت بسزایی برخوردار است. شن ...