احراز هویت چند عاملی(MFA)چیست ؟

احراز هویت چند عاملی(MFA)چیست ؟

امروزه پیشرفت تکنولوژی و نفوذ گسترده فناوری های دیجیتالی در زندگی روزمره مردم باعث شده که سازمان ها از طریق این فناوری ها فرایندی را به وجود بیاورند. تا کارمندان و مشتریان از راه دور یا نزدیک درهر زمانی که بخواهند به سیستم های مهم و داده های آنلاین دسترس ...

شناسایی تایید و احراز هویت

شناسایی، تایید و احراز هویت هر کدام چه معنایی دارند؟

دستکاری و نفوذ به اطلاعات، دستور به پیروی از قوانین‌ و استانداردهای طولانی و خسته کننده، همچنین سرقت هویت از جمله مسائلی هستند که بر اعتماد سازمان‌ها و افراد در فضای آنلاین سایه افکنده است. تلاش در راستای رفع این مسائل از اهمیت بسزایی برخوردار است. شن ...