تاثیر فناوری بیومتریک فراشناسا در صنعت بانکداری کشور

تاثیر فناوری بیومتریک فراشناسا در صنعت بانکداری کشور

بیومتریک از خصوصیات رفتاری یا فیزیولوژیکی برای شناسایی افراد استفاده می‌کند. این فناوری دیگر مفهوم تازه‌ای برای مشتریان نیست. مردم سراسر جهان از تشخیص چهره یا اثر انگشت برای باز کردن قفل گوشی‌های موبایل‌شان استفاده می‌کنند. آنها در هنگام خرید نیز از اسکنر ...