روش‌های احراز هویت و زمان استفاده از آن ها

روش‌ های احراز هویت و زمان استفاده از آن‌ها

هرگاه خواستید مسائلی از قبیل امنیت، سرعت و اجرای آسان را به کسب و کارتان اضافه کنید. می توانید از یک یا چندین روش های احراز هویت استفاده کنید. ممکن است که عبارتِ «روش‌ های احراز هویت» پیچیده و غیر قابل درک بدانید. اما این روش‌ها همیشه در زندگی روزمره ما ...

شناسایی تایید و احراز هویت

شناسایی، تایید و احراز هویت هر کدام چه معنایی دارند؟

دستکاری و نفوذ به اطلاعات، دستور به پیروی از قوانین‌ و استانداردهای طولانی و خسته کننده، همچنین سرقت هویت از جمله مسائلی هستند که بر اعتماد سازمان‌ها و افراد در فضای آنلاین سایه افکنده است. تلاش در راستای رفع این مسائل از اهمیت بسزایی برخوردار است. شن ...