احراز هویت چند عاملی(MFA)چیست ؟

احراز هویت چند عاملی(MFA)چیست ؟

امروزه پیشرفت تکنولوژی و نفوذ گسترده فناوری های دیجیتالی در زندگی روزمره مردم باعث شده که سازمان ها از طریق این فناوری ها فرایندی را به وجود بیاورند. تا کارمندان و مشتریان از راه دور یا نزدیک درهر زمانی که بخواهند به سیستم های مهم و داده های آنلاین دسترس ...